Zaczęły obiegać getto coraz częściej, coraz ba...

  • YES
  • Zaczęły obiegać getto coraz częściej, coraz bardziej niepokojące plotki, choć jak zwykle nie miały oparcia i niemożna było znaleźć ludzi, którzy byliby ich źródłem. Po prostu jednego dnia całe getto zaczynało mówić tylko o tym, jak na przykład straszne są warunki życia w getcie łódzkim, gdzie Żydom kazano wypuścić własny żelazny pieniądz, za który niczego nie mogli kupić z zewnątrz i umierali tysiącami z głodu. Po jakimś czasie przestawano mówić o Łodzi, a zaczynano o Lublinie i Tarnowie, gdzie miano Żydów truć gazami, czemu jednak nikt nie chciał dać wiary. Raczej skłaniano się do tego, że pozory prawdy ma plotka o ograniczeniu gett żydowskich do czterech wielkich skupisk w Warszawie, Lublinie, Krakowie i Radomiu. Potem dla odmiany zaczęto przebąkiwać o przesiedleniu getta warszawskiego na wschód transportami po 6 tys. ludzi dziennie

  • czerwiec 42
  • czerwiec 42
  • in the ghetto
  • social/communal
  • atmosphere, awareness of Holocaust, everyday life
  • 87