Z podziemnych gazetek przynoszonych przez Lewi...

 • NO
 • Z podziemnych gazetek przynoszonych przez Lewickiego dowiadywałem się o powstaniu w getcie. Wieczorem, wychyliwszy się przez okno, mogłem obserwować łuny pożarów i ciężkie zwały dymu. Tragiczne wiadomości z getta nie pozwalały mi się cieszyć pomyślnymi z frontu

 • maj 43
 • maj 43
 • Ghetto Uprising
 • private/everyday life
 • atmosphere , reading
 • 147
 • Related people:

  • Szpilman Władysław

   A pianist, worked for Polskie Radio (Polish Radio), lived with his parents, brother and two sisters in Sliska Street...

  Related places:

  • Puławska 83

   Szpilman hides there from 27 February to 12 August 1943