Z Łodzi przyjeżdża matka, brat, potem ojciec a...

  • YES
  • Z Łodzi przyjeżdża matka, brat, potem ojciec autorki

  • 03-40
  • before formation of the ghetto
  • private life / daily life
  • private life
  • Pańska, Janina, Relacja, W Archiwum Yad Vashem