Wywózka Żydów miała nastąpić na wiosnę, ale ni...

  • YES
  • Wywózka Żydów miała nastąpić na wiosnę, ale nie nastąpiła. I tym razem okazało się, że nie należy traktować serio oficjalnych zarządzeń niemieckich. Nastąpiło przeciwnie kilkumiesięczne odprężenie w stosunkach żydowsko-niemieckich

  • wiosna 40
  • sierpień 40
  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • atmosphere, deportation
  • 47