Wyszedł zakaz dla Żydów jeżdżenia kolejami. Po...

  • YES
  • Wyszedł zakaz dla Żydów jeżdżenia kolejami. Potem w tramwajach czterokrotnie wyższa taryfa niż dla aryjczyków

  • jesień 39
  • jesień 39
  • before formation of the ghetto
  • administrative
  • prices, communication
  • 40