Wygląd dużego getta, natarczywy handel

  • YES
  • Wygląd dużego getta, natarczywy handel

  • grudzień 40
  • lipiec 42?
  • in the ghetto
  • business
  • trade, street
  • 60