Władysław natyka się na krewnego, nie lubianeg...

 • YES
 • Władysław natyka się na krewnego, nie lubianego w rodzinie. Został policjantem i zła opinia o nim utrwaliła się na dobre. Uprzytamnia sobie, że to był teraz najbliższy, jedyny jego krewny. Władysław idzie do niego do domu na noc

 • 1942-08-16
 • 1942-08-17
 • deportation
 • private life / daily life
 • Jewish police, private life
 • 113,114
 • Related people:

  • Szpilman Władysław

   A pianist, worked for Polskie Radio (Polish Radio), lived with his parents, brother and two sisters in Sliska Street...