Wieczorem obchód lekarski. Nieobecny - ordynat...

 • YES
 • Wieczorem obchód lekarski. Nieobecny - ordynator Amsterdamski - wzięty jako zakładnik - komisja tych 3 lekarzy miała sądzić : zostawić lub wypisać (+ lub -) debatowali przy każdym łóżku po łacinie. Chana - dostaje + jest skazana na wywózkę

 • 1942-08-15
 • deportation
 • social/communal, private life / daily life
 • ill, physicians, medicine, medical, selection, deportation
 • Balin, Marek, "Selekcja w szpitalu", Relacja w Archiwum Yad Vashem

 • Related people:

  • Rothaub Unknown

   A doctor, senior registrar in Leszno Street, assistant in Surgery Ward I, Leszno 1.

  • Borkowski Ignacy

   a doctor, senior registrar in Leszno Street; senior registrar of III surgery ward Leszno Street No. 1; Sick Ward Paw...

  • Szenicer Stanisław

   doctor, head of a hospital ward at Leszno Street. In Jewish Hospital 'Czyste' he was the assistant in Surgery Ward I...

  • Amsterdamski Dawid

   doctor, doctor Balin's supervisor, hospital in Leszno Street; senior registrar - taken as a hostage in September 193...