Werterfassung pod kierownictwem oficera SS Fra...

 • YES
 • Werterfassung pod kierownictwem oficera SS Franza Konrada rabuje żydowskie sklepy, fabryki i domy; również sklep Wargonów zostaje w opróżniony (wywóz towaru trwa tydzień).

 • 1942-11-00
 • 1942-12-00
 • in the ghetto, deportation
 • private life / daily life
 • activity, Germans, entrepreneurs, awareness of Holocaust, terror, around the author, deportation, everyday life, private life, Jews
 • . str 46
 • Related people:

  • Konrad Franz

   Franz Konrad, oficer SS, w 1951 r. skazany przez polski sąd na karę śmierci. Pod jego kierownictwem Werterfassung ra...

  • Wargon Aleksander

   Alex Wargon – ur. prawdopodobnie we wrześniu 1926 r. w Warszawie, syn zamożnych właścicieli hurtowni papierniczo-kre...

  • Wargon Bluma

   Bliuma Wargon, matka Alexa Wargona, ur. w Grodzisku; miała czterech braci i jedną siostrę; w wieku dwudziestu kilku...

  • Wargon Irena

   Irka Wargon – ur. 30 I 1924 r. w Warszawie, siostra Aleksandra Wargona; uczyła się w szkole żydowskiej, po wybuchu w...

  • Wargon Mendel

   Mendel, ojciec Alexa Wargona, ur. 25.01.1897 r. w Radomiu; tuż przed I wojną światową rodzina (dziadkowie, ojciec, b...

  Related places: