We wrześniu 1941r. rozpoczęła się akcja "...

 • YES
 • We wrześniu 1941r. rozpoczęła się akcja "Miesiąc dziecka" uroczystą akademią w wielkiej sali teatru ,,Femina". Sala była przepełniona. Akademię otworzył Adam Czerniakow wzruszającym przemówieniem i gorącym apelem do wszystkich mieszkańców getta, by nie szczędzili sił w celu ratowania dziecka. W imieniu Zakładu Zaopatrzenia przemawiał Abraham Gepner, Leon Nojsztadt jako dyrektor Jointu. Przemawiali również dr. Felicja Czerniakow, dr. Jan Przedborski i dyrektor Centosu- A. Berman. Był również bogaty program artystyczny z udziałem setek dzieci z różnych punktów opieki

 • wrzesień 1941
 • in the ghetto
 • social/communal, private life / daily life
 • address, CENTOS, activists, children, Judenrat, care / social welfare, artists/writers
 • 139,140
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Czerniaków Adam

   An engineer. Before the war he was in the town council. He was not a bad speaker. She performed several times during...

  • Czerniaków Felicja

   An educator. She was a Centos (the Central Organisation for Orphan Care) activist. Together with her husband they he...

  • Gepner Abram-Adolf

   Kierownik ZZ.( Zakład Zaopatrzenia) przy Judenracie. Przed wojną był bardzo bogatym kupcem i prezesem licznego Związ...

  • Jaszuński Josif

   Inżynier. Przed wojną był dyrektorem Ortu w Polsce.Był znany z głębokiej znajomości statystyki i nauk przyrodniczych...

  • Neusztadt Leon

   The head of the Joint (American Jewish Joint Distribution Committee), responsible for child care, a Centos (Central...

  • Przedborski Jan

   In the ghetto he ran an enormous orphanage for 1,000 children at Wolnosc Street No. 16 for some time. He was one of...

  Related places:

  • Leszno 35

   in the big hall ceremonial celebrations of the 'child's month' in the ghetto were held