Ważną rolę odgrywała Centralna Komisja Imprez...

 • YES
 • Ważną rolę odgrywała Centralna Komisja Imprez przy Centosie podczas przygotowywania przedstawień dziecięcych do ,, miesiąca dziecka" i ,, święta dziecka" w latach 1941 i 1942. Te, na wielką skalę zakrojone przedstawienia, które w większości wypadków odbywały się w sali teatralnej ,,Femina" na Lesznie były przyjmowane jak prawdziwe święta przez tysiące ludzi w getcie w-skim.

 • 1941
 • sierpień 194
 • in the ghetto
 • social/communal, private life / daily life
 • address, actors, CENTOS, children, everyday life
 • 133
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  Related places:

  • Leszno 35

   in the big hall ceremonial celebrations of the 'child's month' in the ghetto were held