Warunki sanitarne i mieszkaniowe w getcie były...

  • YES
  • Warunki sanitarne i mieszkaniowe w getcie były koszmarne. Ciągle przybywali nowi uchodźcy, co zmuszało 6-osobowe rodziny do życia w jednym pokoju.

  • in the ghetto
  • administrative, private life / daily life
  • housing, refugees
  • 23
  • Related people: