W w-skim getcie istniały dwa obozy, dwie siły:...

 • YES
 • W w-skim getcie istniały dwa obozy, dwie siły: Judenrat ze swoimi niezliczonymi urzędnikami oraz Żydowska Społeczna(Socjalna?) Samopomoc i związane z nią organizacje społeczne. Między tymi dwoma obozami dochodziło ustawicznie do nieporozumień, nie o władzę czy przywileje ale o charakter, o duszę warszawskiego getta. Zaczęły się jeszcze przed powstaniem getta, wkrótce po wkroczeniu hitlerowców do W-wy, kiedy to władze okupacyjne ogłosiły powstanie Judenratu i, po wielu incydentach, mianowały inż. Adama Czerniakowa prezydentem ,, najstarszym" wg nomenklatury niemieckiej, dając mu szerokie uprawnienia wobec ludności getta. Poza nim SS i komendantura gestapo mianowała 24 osobowy Judenrat. Biurokratyczny aparat Judenratu składał się z 7 departamentów i oddziałów. Zatrudnionych było tam 5000 urzędników i innych pracowników. W tym samym czasie istniała już i działała Koordynacyjna Komisja złożona ze przedstawicieli wszystkich żydowskich organizacji społecznych wraz z Jointem. Odnosiła się ona bardzo nieufnie do nowo powstałego Judenratu. Prawie wszystkie żydowskie partie syjonistyczne i niesyjonistyczne, mieszczańskie i robotnicze postanowiły nie brać udziału w Judenracie. Tylko kilku działaczy Agudat Izrael przyjęło nominacje w Judenracie.

 • od początku okupaji
 • do końca getta
 • before formation of the ghetto
 • administrative, social/communal
 • activists, Judenrat, civil servants
 • s.81-82
 • Related people:

  • Czerniaków Adam

   An engineer. Before the war he was in the town council. He was not a bad speaker. She performed several times during...