W tym okresie zabiegaliśmy z Goldfederem około...

 • YES
 • W tym okresie zabiegaliśmy z Goldfederem około urządzenia poranku w rocznicę istnienia naszego duetu. Miał się odbyć 25 lipca 42 w ogrodzie kawiarni"Sztuka". Bardzo nam zależało, aby się odbył, nie chciało nam się wierzyć w plotki

 • lipiec 42
 • lipiec 42
 • in the ghetto
 • social/communal, private life / daily life
 • address, atmosphere, musicians, artists/writers
 • 91
 • Related people:

  • Szpilman Władysław

   A pianist, worked for Polskie Radio (Polish Radio), lived with his parents, brother and two sisters in Sliska Street...

  • Goldfeder Adolf

   a lawyer and pianist, played in a duo with Szpilman in cafe 'Sztuka'. Very popular; people of the pre-war Warsaw lik...

  Related places:

  • Leszno

   the biggest cafe in the ghetto, it had versatile ambitions; W. Szpilman played there in duet with A. Goldfeder; Mary...