W szpitalu na Gęsiej znajduje się duży schron...

 • YES
 • W szpitalu na Gęsiej znajduje się duży schron na 130 osób, schron zbudowany jest z 16 odkopanych piwnic. W każdej piwniczce jest ok. 10 osób, jest magazyn z żywnością, kuchnia, apteka, 2 ubikacje, gaz, woda, elektryczność, radio, prycze 2-osobowe. Kierownictwo schronu ma 2 pistolety. W nocy z 18 na 19 kwietnia lekarze szpitala, ostrzeżeni przez bojowców o otoczeniu getta, ukryli ok. 100 chorych w kryjówkach na piętrach. 21 kwietnia na terenie szpitala zjawił się Konrad i namawiał za pośrednictwem jednego z lekarzy do wyjazdu do Poniatowa. Wyznaczył termin do godz. 12. Wyszło ok. 20 osób, głównie tych spoza schronu. 24 kwietnia 43 szpital został podpalony.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • German operations, social/communal
 • ill, underground movement, hideout, physicians, medicine, medical, Germans, deportation
 • Polisiukrelacja 301-5061

 • Related people:

  • Brandwajn M.

   He was shot while escaping form the burning hospital in Gesia Street, on 24 April 1943. His wife was also killed in...

  • Gitler Unknown

   Until 11 May 1943, he was hiding on the premises of the hospital in Gesia Street; died in the ruins probably after 2...

  • Chojer Unknown

   a pharmacist; he hid at the hospital in Gesia Street until 11 May 1943, He died in the ruins, probably after 27 May...

  • Górwicz Unknown

   The director of the the ampule section of the hospital at Gesia Street No. 8/8; during the Uprising the director of...

  • Stein Józef

   dyrektor Szpitala Żydowskiegowywieziony z getta w czasie powstania w kwietniu 1943r. wraz z grupą lekarzy ze szpital...

  • Braude - Hellerowa Anna

   During the uprising she hid in a bunker which found itself under the hospital in Gesia Street.

  • Wortman Unknown

   The head of the Hospitals Department; at the beginning of the uprising hid in the bunker under the hospital at the G...

  • Fliderbaum Unknown

   intendant of the hospital in Gesia Street; at the beginning of the uprising he hid in the bunker under the hospital

  • Polisiuk Unknown

   The author of testimony 301-5061. The senior registrar of the hospital in Gesia Street, a gynaecologist. At the begi...

  • Munwez Unknown

   on of the senior registrar in the hospital in Gesia Street, at the beginning of the uprising he hid in the bunker un...

  • Rochman Unknown

   The head nurse in the hospital in Gesia Street.

  • Stabholz Ignacy

   a engineer, director of the hospital at Gesia Street, in the beginning of the uprising he was hiding in the bunker u...

  • Remba Unknown

   Judenrat secretary; at the beginning of the uprising he hides together with his wife in a bunker, which was under th...

  • Rotenberg Unknown

   One of the directors of the Supply Section, at the beginning of the uprising he hid in the hospital's bunker in Gesi...

  • Sigelbaum Unknown

   wife of a member of National Council in London at the beginning of the uprising she hid with he son in the bunker of...

  • Bieleńki Owsiej

   At the beginning of the uprising he was totally depressed, and voluntarily left his hideout in order to report at th...

  • Tronkenheim Unknown

   An ex-senator, at the beginning of the uprising he reported voluntarily to the Umschlagplatz with his family.

  • Borkowski Unknown

   since 19 April he hid on the area of the hospital in Gesia Street, 21 April 1943 he volutnarily with his wife turned...

  • Fenigstein Unknown

   Was in hiding with his wife in the hospital at Gesia Street No. 6-8, on 21 April 1943 they voluntarily went to the U...

  • Świeca Unknown

   a lawyer 21 April 1943 he voluntarily went to the Umschlag

  Related places:

  • Gęsia

   rejon ulic Gęsiej, Smoczej i Miłej, gdzie ukrywała się po powstaniu w getcie grupa 8 osób, m.in. Łazarz Menes, Nachm...