W szkole Tarbutu na Prostej 8 odbyło się przed...

  • YES
  • W szkole Tarbutu na Prostej 8 odbyło się przedstawienie oparte na życiu chaluców/ pionierów/ w Izraelu, które wywarło ogromne wrażenie na widzach. Była to manifestacja woli życie, odwagi, dumy, narodowego i ludzkiego ducha.

  • maj lub czerwiec 1942
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • address, atmosphere, activists, schools
  • 142