W początkach stycznia 1942r. do Bermana Adolfa...

 • YES
 • W początkach stycznia 1942r. do Bermana Adolfa zgłosił się Mieczysław Wajnkiper, który przekazał, że chce się z nim zobaczyć oficjalny przedstawiciel komitetu centralnego PPR, który przyszedł do getta z aryjskiej strony - Andrzej Szmidt. Zadeklarował on w imieniu KC.PPR wolę utworzenia razem z Poalej Syjon Lewicą wspólnego frontu walki, który następnie zostałby rozszerzony o inne ugrupowania

 • styczeń 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, Poles, the 'Aryan' side
 • 252.
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Wajnkiper Mieczysław

   A communist activist. He came from a fully assimilated Jewish family. He studied at Warsaw Polytechnic, later he wen...

  • Kartin Pinchas

   Since he was young he was connected with the Communist movement. Fought in the international brigades in Spain. 1940...

  • Lewartowski Josef

   He was born in 1895 in Bielsk Podlaski. Between 1918 and 1921 - an energetic activist of Poale Zion-Left. Then, he w...