W piątek rano przyjechał Toebbens, zapowiedzia...

 • YES
 • W piątek rano przyjechał Toebbens, zapowiedział wyjazd wszystkich przybyłych na Prostą do Poniatowa, zarządził zbiórkę. Znowu panika. Sprawa przesądzona, Prosta też się kończy. W ciągu kilku minut życie zamarło, tylko przy jedynym czynnym aparacie telefonicznym setki ludzi próbują się dodzwonić na aryjską stronę o pomoc. Ktoś proponuje uzyskanie wpisu na listę pracowników Toebbensa za 3000zł. Niektórzy korzystają z tej oferty. Warm i jego koledzy dodzwonili się do znajomych na placówce Ostbahnu"Stelli" na Chmielnej. Przysyłają umundurowanego Ostbahnu, który wyprowadza Libracha, Fryszmana i Krawca z żoną za 1000zł od łebka. Warma na jego prośbę dwaj blatni zugwachmajstrzy odprowadzają na Chmielną, zabiera ze sobą dwóch chętnych .

 • 30?kwietnia 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • German operations, social/communal
 • prices, outposts, rescue attempts, Shops, escaping the ghetto, deportation
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [40,41]
 • Related people:

  • Warm Ber

   functionary of the Jewish Police, from October 1942 to January 1943 performed his duties in the Werterfassung. In Fe...

  • Librach Wojtek

   Jewish Police functionary, a 'homegrown musician.' Since April 1943 was in the small ghetto, lived with B. Warm and...

  • Fryszman Władek

   the Jewish Police functionary; ca. 25 April 1943 he got to the small ghetto; he lived at Zelazna Street No. 50 with...

  • Krawiec Jakub

   functionary of the Jewish Police, for two months before the uprising he was on duty at the corner of Karmelicka and...