W pewnym okresie ludność getta - pow. 500 tys....

 • YES
 • W pewnym okresie ludność getta - pow. 500 tys. Praca Tyszki o problemach ekonomicznych getta oparta na materiale statystycznym - przechowana przez działacza Bundu wraz z innymi materiałami tej organizacji - zaginęła pod gruzami

 • in the ghetto
 • business
 • economy, underground movement, study/teaching/learning
 • Tyszka, Leon, Sukcesy i klęski jednego życia

 • [51]
 • brak chronologii

 • Related people:

  • Tyszka Leon

   The secretary of Czerniakow; father - modest, private clerk 1915 - entry exam to gymnasium (junior high school), old...

  • Samsonowicz Unknown

   activist of the Bund - he stored various sources - archive under the debris