W momencie tworzenia getta warszawskiego do st...

 • YES
 • W momencie tworzenia getta warszawskiego do stolicy przyjechał Rumkowski i radził Żydom, aby poddawali się wymogom Niemców, gdyż w ten sposób zwiększają swoje szanse na przeżycie. Jednak społeczność Żydów warszawskich przyjęła go dosyć chłodno i nie zastosowała się do jego rad.

 • before formation of the ghetto
 • administrative, social/communal
 • Judenrat, Jews
 • 19-20
 • Related people:

  • Rumkowski Chaim

   The chairman of the Judenrat in Lodz, organisation 'created by the most unhappy prisoners' in the Lodz ghetto.