W mieszkaniu znajomych Imre Barta, na Pięknej,...

  • NO
  • W mieszkaniu znajomych Imre Barta, na Pięknej, czasami mieszkała Józefa Antoszewska (Józefa Barta).

  • Poles operations, housing
  • children, housing assistence