W mieszkaniu pani Marii Kruszyńskiej mieszkała...

  • NO
  • W mieszkaniu pani Marii Kruszyńskiej mieszkała Marysia Borowska (Cecylia Braw). Marysia przyjechała z kuzynkami z Węgrowa, gdzie zostali jej rodzice. Maria Kruszyńska była młodą, bezdzietna kobietą i całym sercem zaopiekowała się dziewczynką. Miała pracownię kapeluszy na Wilczej. Zajmowała, razem z matką, dwa pokoje w wielopokojowym mieszkaniu na Chmielnej vis a vis Domu Braci Jabłkowskich. Znała pochodzenie Marysi. Marysia mówiła do swoich opiekunek ciociu i babciu. Panie posłały Marysię do szkoły z internatem na Grochowie. Po powstaniu warszawskim, Maria Kruszyńska wyjechała z Marysią do Częstochowy i opiekowała się nią, aż do usamodzielnienia się dziewczynki.

  • jesień/zima 1942 r.
  • do końca powstania warszawskiego
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto
  • Poles operations, housing, help
  • children, other help, stranger, long-lasting help, individual help , housing assistence , with Aryan documents