W listopadzie 1941r powstała Komisja Organizac...

 • YES
 • W listopadzie 1941r powstała Komisja Organizacyjna Badawcza. W ciągu kilku miesięcy przygotowała ona konieczne lokum i sprzęt do podjęcia badań i zmobilizowała dziesiątki lekarzy o zdolnościach do badań naukowych i praktyce klinicznej, do przeprowadzenia badań z różnych dziedzin medycyny i pod różnymi aspektami. W lutym 1942r. laboratoria były gotowe i rozpoczęły się badania, systematyczne i intensywne. Odbyły się naukowe konferencje i zebrania różnych specjalności. W pierwszych dniach czerwca 1942r. odbyła się plenarna konferencja Komisji Organizacyjnej z udziałem Adama Czerniakowa i Abrama Gepnera. W tym samym miesiącu rozpoczęła się pierwsza wielka akcja. Część lekarzy zginęła. Efektem tych badań było powstanie w getcie naukowej książki pt. ,, Głód- choroby",, która została wydana już po wojnie ,w 1946r., przez Joint. Jej redaktorem naczelnym był dr Apelbaum. Po pierwszej wielkiej akcji pozostali przy życiu lekarze wznowili badania w październiku 1942r. w szpitalu. Pracowali intensywnie nad badaniami i redakcją książki do stycznia 1943r, do drugiej akcji.

 • listopad 1941
 • stycze 1943
 • in the ghetto, deportation
 • social/communal
 • ill, Judenrat, physicians, medicine, medical, study/teaching/learning
 • 166,167
 • Related people:

  • Milejkowski Izrael

   Before the war he was a well-known doctor, the head of the ward in a big Jewish hospital in Warsaw at Czyste Street....

  • Stein I.

   Head of the hospital in the ghetto. He was a member of the Organisational Research Commission. He died during the fi...

  • Braude-Heller Anna

   Director of a children's hospital. A paediatrician. In the Warsaw ghetto she collaborated with the Centos (the Centr...

  • Fliderbaum I.

   He was a member of the Organisational Research Commission in the Warsaw Ghetto, died

  • Apfelbaum Emil

   he was a member of the Organisational Research Commission in the Warsaw ghetto; he was the chief editor of a book wr...