W kwietniu 1943 r. w mieszkaniu Władysławy i W...

  • NO
  • W kwietniu 1943 r. w mieszkaniu Władysławy i Władysława Świętochowskich na Żelaznej 64 zamieszkały dwie siostry, Malwina i Bronisława Grosbard. Znalazły się tam na prośbę Józefa Pera, ojca Władysławy. Po upadku powstania w getcie, dołączyli: Halina Bełchatowska, Boruch Szpigel, Masza Glejtman i Jakub Putermilch.

  • 1943-04-00
  • 1944-00-00
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence
  • 1 strona odpisu