W getcie w-skim , w okresie jego trwania ukaza...

  • YES
  • W getcie w-skim , w okresie jego trwania ukazało się powyżej 40 czasopism i radiowych biuletynów. Więcej niż połowa była wydawana przez partie i ugrupowania polityczne, a nieco mniej niż połowa przez młodzieżowe organizacje. Czytały je dziesiątki tysięcy ludzi i odgrywały one ważną rolę stymulującą i propagandową w życiu getta.

  • in the ghetto
  • social/communal
  • activists, underground movement, youth, press
  • 179