W getcie w-skim czynne były dwa hebrajskie gim...

 • YES
 • W getcie w-skim czynne były dwa hebrajskie gimnazja: Droru i Tarbutu oraz szereg kompletów szkół średnich w języku polskim. W getcie działały też tajne kursy szkół wyższych na poziomie uniwersyteckim i prowadzono poważne prace naukowe z dziedziny medycyny dotyczące głodu i rodzaju chorób, które on wywołuje. W nieludzkich warunkach, w jakich żyli ludzie w getcie w-skim, prawie cały czas pulsowało intensywne życie polityczne, konspiracyjna działalność prawie wszystkich żydowskich partii i młodzieżowych organizacji, istniała podziemna prasa, ponad 40 organów prasowych, niektóre z nich na bardzo wysokim poziomie. Istniało też życie kulturalne w żydowskim i hebrajskim języku. Funkcjonowało 5 teatrów w językach jidysz i polskim, były organizowane wystawy i odbywały się liczne koncerty, grało kilka smyczkowych kwartetów i występowały liczne chóry a wśród nich 5 dziecięcych "sponsorowanych" przez Centos. Przy Centosie działał też teatr kukiełkowy i istniała duża biblioteka dla dzieci

 • od powstania getta
 • do końca istnienia getta
 • in the ghetto
 • social/communal
 • actors, CENTOS, activists, Intelligentsia, underground movement, medicine, medical, musicians, study/teaching/learning, press, schools
 • s.78-80
 • Berman opisując działalność wszechstronną, polityczną, społeczną, kulturalną przeciwstawia się ogólnemu poglądowi,że getto było ,,czarną plamą" na honorze Żydów.

 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...