W getcie poza podstawowymi szkołami nielegalny...

 • YES
 • W getcie poza podstawowymi szkołami nielegalnymi, które potem stały się legalne, działały liczne tajne komplety i dwa hebrajskie gimnazja na poziomie szkół średnich; komplety te były nielegalną kontynuacją prawie wszystkich żydowskich gimnazjów w W-wie, dla dziewcząt i chłopców, w języku polskim. W getcie działało 16 takich kompletów. Komplety te zostały utworzone przez grupy nauczycieli z tych gimnazjów, a część nawet przez przedwojennych dyrektorów. Przez 3 lata okupacji 1940,41 i 42 aż do pierwszej akcji odbywały się w kompletach matury. Na niektórych kompletach ostatnie egzaminy odbyły się w czerwcu 1942r. Odbyły się nawet uroczyste zakończenia szkoły dla absolwentów. Wykładowcy na kompletach byli w kontakcie z polskim podziemnym szkolnictwem dla szkół średnich. Po wojnie uznane zostały 172 świadectwa wydane w getcie w-skim. Na czele dyrektorów tajnych kompletów stał dyrektor Matjahu Frenkel.

 • 1940
 • 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, teachers, care / social welfare, Poles, the 'Aryan' side, schools
 • 163
 • Related people:

  • Frenkel Matetiahu

   In the Warsaw Ghetto headed a group of headmasters who offered high school clandestine education