W getcie działała przedwojenna organizacja TOP...

 • YES
 • W getcie działała przedwojenna organizacja TOPOROL / Towarzystwo Popierania Rolnictwa wśród Żydów/. Działania tej organizacji były popierane przez Joint. W getcie działanie Toporolu polegało na szukaniu na podwórzach domów miejsc, gdzie można byłoby zasadzić różne warzywa, by ułatwić wyżywienie ludności getta, szczególnie tej najuboższej. Po długich poszukiwaniach agronomowie z TOPOROLU znaleźli około 200 takich podwórek i miejsc na różnych ulicach w getcie. Część takich zasianych miejsc TOPOROL, w porozumieniu z żydowską organizacją samopomocy, przekazał Komitetom Domowym, by mogły wyhodowane produkty przekazać najuboższym mieszkańcom domów. Sadzono również warzywa, kwiaty na balkonach. Poza tym TOPOROL miał zadanie wyszukiwać podwórza i miejsca z drzewami i trawą, gdzie można byłoby aranżować ogródki dla dzieci. W tej sprawie kierownictwo CENTOSU odbyło szereg narad z z kierownictwem TOPOROLU i nieprawdopodobne stało się. Około 20 agronomów z TOPOROLU urządziło pewną liczbę ogródków dla dzieci z drzewami, trawą a nawet kwiatami.

 • in the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, activists, children, household committees, care / social welfare, TOPOROL, street, ZSS
 • 122
 • Related people:

  • Blum Henryk

   An engineer, a Toporol (The Society for the Support of Agriculture) activist. He arranged, with a unique taste, gree...

  • Sudowicz Izrael

   Inżynier-agronom , kierownik TOPOROLu w getcie pomogł HaChalucowi zorganizować i właściwie wykorzystać dużą fermę na...