W czasie powstania warszawskiego Szymon Niewia...

  • NO
  • W czasie powstania warszawskiego Szymon Niewiażski został ciężko ranny. Słonimscy zabrali go z Pragi do siebie do Otwocka i otoczyli opieką. Dzięki ich pomocy pozostał przy życiu.

  • 1944-08-00
  • 1945-00-00
  • Warsaw Uprising
  • Poles operations, help
  • individual help
  • Oświadczenie złożone przez Adama Zawadzkiego w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.