W czasie okupacji, Jan i Antonina Żabińscy ukr...

  • NO
  • W czasie okupacji, Jan i Antonina Żabińscy ukrywali Żydów na terenie ogrodu zoologicznego, lub umieszczali u znajomych. Jan postarał się o przepustkę do getta, pod pretekstem zbierania odpadków dla świń. Żabiński wyprowadził z getta żonę i córkę prof. Szymona Tenenbauma, który zmarł w getcie, siostrę Kazimierza Kramsztyka, który też zmarł. Później zaczęli zgłaszać się do Żabińskich inni m.in.: rodzina adwokata Lemi-Lubkowskiego (3 osoby), adwokat Maurycy Frenkel, mecenasowa Weissowa, państwo Kellerowie z dzieckiem, Jolanta Kramsztykówna, Marysia Aszerówna, Magdalena Gross, Regina i Szmul Kenigsweinowie z dziećmi Mieciem i Stefcią, dr Anzelmówna, Kinszerbaum, adwokat Lewy, Irena Mayzel (Meizel) i inni. Rada Pomocy Żydom skierowała do Żabińskich dziennikarkę Rachelę Auerbach (ps. Aniela) i Genię Syłkes.
    Pieniądze na utrzymanie tak dużej liczby ludzi przekazywała Rada Pomocy Żydom.

  • 1942-00-00
  • Poles operations, help
  • other help, contacts with other Jews , stranger, long-lasting help, housing assistence , quarter/district, acquaintances
  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 65