W czasie hitlerowskiej okupacji, kiedy partia...

 • YES
 • W czasie hitlerowskiej okupacji, kiedy partia Poalej Syjon-Lewica prowadziła swoją działalność nielegalnie, podpisywano wszystkie dokumenty i wezwania pseudonimem,, Żydowski Obóz Marksistowski". Po powstaniu w getcie członkowie partii, po aryjskiej stronie, używali nazwy " Żydowski Związek Robotniczy " (polski skrót Z.R.Ż)

 • styczeń 1945
 • social/communal
 • activists, underground movement
 • str.53,56
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...