W ciemnicy umieszczano mężczyzn, którym groził...

 • YES
 • W ciemnicy umieszczano mężczyzn, którym groziła surowa kara lub odsiadka tamże stanowiła karę. Ilość i rodzaj posiłków zależał od magazyniera Manela, a właściwie od ilości artykułów żywnościowych sprowadzanych z rekwizycji na wylotach

 • jesień 42
 • zima 42/43
 • in the ghetto
 • German operations, business
 • Jewish police, prison
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [17,18]
 • Related people:

  • Manel Unknown

   he worked in the Befehlstelle, he was a talented graphic designer, he made the ghetto design, he painted portraits o...