W Laskach, w zakładzie dla ociemniałych ukrywa...

  • NO
  • W Laskach, w zakładzie dla ociemniałych ukrywała się Zofia Prot z synem Tomaszem. Zofia mieszkała w Laskach jeszcze przed wojna, pracowała w ogrodzie.Tomasz trafił tam na jesieni 1941 r. Był to bardzo dobry okres dla Tomasza. Nie chodził do szkoły, bawił się z synami prof. Doroszewskiego, uczył się obrządzać konie, jeździł z nimi do wodopoju. Musieli się wynieść, kiedy zaczęło się robić niebezpiecznie.

  • jesień 1941 r.
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • children, other help, stranger, housing assistence , outside of Warsaw