W 1943r. na aryjskiej stronie w W-wie, wkrótce...

 • NO
 • W 1943r. na aryjskiej stronie w W-wie, wkrótce po drugiej akcji i po styczniowych walkach w getcie, doszło do spotkania, na które przyszedł Anielewicz z grupą robotników z getta, by spotkać się z A. Bermanem i stojącym na czele Bundu Leonem Feinerem, którzy byli członkami Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu. Reprezentowali oni komisję koordynacyjną w rozmowach z głównymi instytucjami polskiego podziemnego ruchu oporu. Spotkanie to odbyło się w warunkach konspiracyjnych w lokalu na ul. Płockiej. Celem spotkania było podanie informacji i omówienie aktualnych potrzeb getta.

 • 1943
 • 1943
 • in the Ghetto
 • underground activity
 • Jewish underground movement
 • 206,207
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Kirszenbojm Menachem

   W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownict...

  • Rotenberg Henryk

   Director of the Supply Section, children's friend who helped the Centos (the Central Organisation for Orphan Care) f...

  • Anielewicz Mordechaj

   The head of the youth organization Haszomer Hacair in the ghetto. Leader of the ghetto uprising. He already took par...

  • Feiner Leon

   leader of the Bund. A member of the Jewish National Committee (ZKN) steering committee. Co-operated with Zegota (Cou...

  Related places:

  • Płocka

   in 1943 there was a meeting on the 'Aryan side' between representatives of the Coordinating Commission of the Jewish...