W 1941r. oficjalnie przydzielone produkty żywn...

  • YES
  • W 1941r. oficjalnie przydzielone produkty żywnościowe zawierały: dla Niemców 2 310 kalorii, dla Polaków 634, dla Żydów 184. Żydzi dostawali dziennie-180 gramów chleba i 220 gr. cukru na miesiąc. Przed powstaniem getta w jednym pokoju mieszkało średnio 7 osób, w getcie 13. W roku 1939 w W-wie umarło 4500 Żydów, w styczniu 1940- 3 200, w czerwcu 1941- w getcie- 5 500 ludzi. w późniejszych miesiącach umierało do 7 000 osób miesięcznie. Głód, ciasnota, rozwijające się epidemie doprowadziły do tego, że do pierwszej akcji w lipcu 1942r., w Warszawie i w getcie w-skim zginęło przeszło 100 000 Żydów. W lutym, 1942r., kilka miesięcy przed akcją znaleziono na ulicach getta 252 trupy przykryte papierem: 79 mężczyzn, 8 kobiet i 93 dzieci.(?)

  • do lipca 1942
  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • social/communal
  • economy, death
  • .str.76