W 1941r większość prasy podziemnej nawoływała...

  • YES
  • W 1941r większość prasy podziemnej nawoływała ludność cywilną do przeciwstawienia się Judenratowi i policji w getcie. W 1942r r, kiedy do getta zaczynały dochodzić wieści o akcjach eksterminacyjnych we wschodnich i zachodnich krańcach Polski, prawie cała prasa podziemna w getcie w-skim, niezależnie od zabarwienia politycznego, zaczęła nawoływać do aktywnego udziału w powstaniu przeciw hitlerowskiemu wrogowi. Część podziemnej pracy korzystała z informacji i materiałów z podziemnej prasy polskiej. Prasa polska dostawała się do getta różnymi drogami. Narażając życie wnosili ją do getta robotnicy żydowscy, którzy pracowali na aryjskiej stronie, na różnych placówkach; czasem można było je kupić u różnych szmuglerów, którzy dostawali je od polskich kolegów.

  • in the ghetto
  • social/communal
  • atmosphere, activists, underground movement, outposts, Poles, press, smuggling, awareness of Holocaust
  • 183