W 1940 r., jeszcze przed powstaniem getta, w W...

 • YES
 • W 1940 r., jeszcze przed powstaniem getta, w W-wie odbywa się kilka ważnych konferencji: w marcu i w maju- Haszomer Hacair, w czasie świąt Pesach, w kwietniu, ważna ideologiczno-polityczna konferencja Poalej Syjon-lewicy, w której brał udział A. Berman jako członek centrali partii. W czerwcu odbyło się krajowe seminarium DRORu. W maju wydany został pierwszy numer podziemnego biuletynu BUNDu. Od grudnia 1939 r. działał związek komunistycznej młodzieży ,, Spartakus".

 • do 1940
 • before formation of the ghetto
 • social/communal
 • activists, underground movement, youth, press
 • .str.72
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...