Utworzenie getta, przesiedlenie. Oddaje meble...

 • YES
 • Utworzenie getta, przesiedlenie. Oddaje meble zaufanym pacjentom - Polakom i Niemcom, żeby nie ukradł ich Klein, dozorca - szpicel

 • luty 1940
 • outside of the ghetto
 • administrative
 • atmosphere, janitors, collaboration, physicians, medicine, medical, negative, Germans, Poles
 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 19
 • chodzi o getto w Łodzi

 • Related people:

  • Klein Martin

   A Volksdeutsche, commandeered a house, stole furniture, a former friend of the author from school.

  • Matusiak Unknown

   a caretaker, collaborator

  • Reicher Edward

   A wealthy doctor. He had a villa in Ruda Pabianicka near Lodz; a dermatologist; one of the heads of the Health Depar...