Ukrywają się w pustym domku szkoły pływania na...

  • NO
  • Ukrywają się w pustym domku szkoły pływania na Wiśle. Autorka 2 razy dziennie nosi im jedzenie, książki, papierosy, listy do i od rodziny

  • private/everyday life
  • material help
  • Pańska, Janina, Relacja, W Archiwum Yad Vashem