U pani Chwat, w Al. Jerozolimskich mieszkali p...

  • NO
  • U pani Chwat, w Al. Jerozolimskich mieszkali przez trzy tygodnie Dawid i Henryk (Henryk Lewandowski) Garfinkielowie.

  • prawdopodobnie początek zimy 1942 r.
  • help
  • Jewish underground movement , housing assistence , quarter/district