Tym, którzy pracowali dla Niemców miano zwięks...

  • YES
  • Tym, którzy pracowali dla Niemców miano zwiększyć racje dzienne. Pensje wypłacono im w różnych produktach.

  • in the ghetto
  • business
  • economy, workers, craftsmen
  • 26
  • Related people: