Tramwaje konne Kohnhellerki - wobec dość wysok...

  • YES
  • Tramwaje konne Kohnhellerki - wobec dość wysokiej taryfy wypełniali je tylko ludzie zamożni, którzy zapędzali się w głębie getta jedynie gwoli interesu, do sklepu lub biura

  • lipiec 42?
  • in the ghetto
  • business
  • the rich, prices, communication
  • 61