Teodor Niewiadomski został zdekonspirowany prz...

 • NO
 • Teodor Niewiadomski został zdekonspirowany przez pracownika ZOM (volksdeutscha) Alfreda Heibicha, który na niego od razu doniósł gestapo.

 • 1943-02-01
 • 1943-02-01
 • in the Ghetto
 • denunciation , underground activity
 • Polish underground movement
 • Relacja Teodora Niewiadomskiego z jego współpracy z gettem – wywożeniu osób z getta i przemycaniu broni do getta. Na stronie 3 znajduje się oświadczenie Wincentego Karolickiego i Zdzisława Górskiego o współpracy z Teodorem Niewiadomskim w latach 1941-43 z dnia 30 stycznia 1965 roku.
  Spisano 11 lutego 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 3 s., format różny, jęz. polski, brak odpisu.
  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\"http://www.jewishinstitute.org.pl\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 1-2
 • Related people:

  • Niewiadomski Teodor

   syn Stanisława, urodzony 8 marca 1914 rok, obecnie zamieszkały w Warszawie na ul. Podskarbińskiej 10 b m 4; w czasie...

  • Heibich Alfred

   employee of the City Cleaning Department (ZOM), a Volksdeutsch, exposed Teodor Niewiadomski and immediately informed...