Szczególnie ważną rolę w życiu codziennym gett...

  • YES
  • Szczególnie ważną rolę w życiu codziennym getta odgrywały biuletyny radiowe, które informowały mieszkańców o sytuacji na froncie i o aktualnych politycznych wydarzeniach/?/. Ich rola była tak wielka, bo posiadanie radioodbiorników było w getcie zabronione. Aktywiści, którzy posiadali radioodbiorniki nieustannie ryzykowali życiem. Również wydawanie czasopism wiązało się z ogromnym ryzykiem. W getcie nie brakowało donosicieli. W numerach podziemnej prasy zamieszczano ostrzeżenie: " Towarzyszu! Po przeczytaniu przekaż gazetę w pewne ręce! Strzeż się prowokatorów i agentów wroga!"

  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • activists, underground movement, press
  • 182