Stanisław Chmielewski zaczął ukrywać Żydów w s...

  • NO
  • Stanisław Chmielewski zaczął ukrywać Żydów w swoim mieszkaniu, większość jednak umieszczał w innych rodzinach lub pod Warszawą. Osobiście ukrywał 24 osoby. Przerzucał do getta żywność i lekarstwa, załatwiał fałszywe dokumenty. Opiekował się m.in.: Stefanią Bergmanową, Belą Glikson, Kenigsztajnami, Aliną Lewinson z dwiema córkami, prof. Leonem Plockerem z żona i matką, mecenasem Rundsztajnem z rodziną, mecenasem Mieczysławem Goldsztajnem, Janiną Bauman z matką i siostrą.

  • 1942-00-00
  • 1944-00-00
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, help
  • other help, The Righteous Medal , long-lasting help, housing assistence