Sprawozdanie z rewizji Wydziału Kuchen Ludowyc...

  • YES
  • Sprawozdanie z rewizji Wydziału Kuchen Ludowych ŻTOS:. Wydział powstał w X. 39 (34 czynne kuchnie), od 1 maja 40r. kuchnie podlegają ŻSS. W VI 40r. powstały kuchnie subwencjonowane dla zamkniętej grupy konsumentów (literaci itp.). Kuchnie ludowe były w całości finansowane przez ŻSS, zaś subwencjonowane --- otrzymywały tylko produkty od ŻSS. W lipcu 41r.: 31 kuchen ludowych, 24 subwencjonowanych, 9 samowystarczalnych (mają charakter mieszany - obok samowystarczalnych obiadów wydają zupy ludowe), 11 dla pracowników Gminy, 8 dla Służby Porządkowej, 3 dla Wydziału Wytwórczości. Oprócz tego czynnych jest 39 kuchen podlegających Centosowi (w internatach dla dzieci itp.). Kuchnie dla dzieci i dorosłych podlegają specjalnej Komisji: Centralna Komisja Wykonawcza Akcji Dożywiania Ludności w Dzielnicy Żydowskiej (powołana przez Przewodniczącego Rady Żyd.). Obok Wydz. Kuchen Ludowych istniał Wydz. Ruchu Konsumentów (od lipca 41r. -- zlikwidowano). Do czerwca 41r. Wydz. Rejestracyjno-Statystyczny (Centralna Kartoteka) otrzymywał z Wydz. Ruchu Konsumentów deklaracje, na podstawie których wystawiał legitymacje do kuchen (wg klucza pojemności wystawionego przez Wydz. Kuchen Ludowych). Centralna Kartoteka Wydz. Rejestracyjnego sprawdzała tylko, czy klient nie korzysta z podwójnej legitymacji (choć i tak klient mógł zmienić nazwisko lub adres i korzystać z kilku). Od sierpnia 41r. całość danych napływać będzie do Centralnej Kartoteki Wydz. Rejestracyjnego, który będzie przydzielał obiady wg kontyngentów do poszczególnych kuchen ustalonych przez Komisję Weryfikacyjną KOM. Centralna Kartoteka latem 41r. przeprowadziła selekcję wśród konsumentów (stwierdzono wiele nadużyć) i zmieniono legitymacje z beżowych na zielone. W razie braku produktów w magazynie Wydz. Kuchen Ludowych wypłacał kuchniom gotówkę na zakup produktów (z tego powodu liczne nadużycia). Pobory pracowników kuchni ludowych -- umysłowych -150-225 zł, fizycznych --50-130 zł (plus 1/4 kg chleba dziennie i 2 zupy). Przy Wydz. Kuchen Ludowych istnieje Instruktorat Gospodarczy (3 osoby kontrolują jakość produktów itp.) Od 8 czerwca 41r. działa biuro Kontroli Wewnętrznej (bada dzienne sprawozdania kuchni, bada ceny produktów). Od 10 lipca 1941r. utworzono Centralny Organ Kontroli przy Akcji Dożywiania Ludności w Dzielnicy Żyd. (8 kontrolerów-- kontrola zewnętrzna wobec WKL). Biuro WKL (18 pracowników) łączyło się z biurem kierownictwa Akcji Dożywiania (w organizacji w lipcu 41r.) Integralną częścią WKL jest Komisja Aprowizacyjna i Magazyny Centralne.

  • sierpień 1941
  • sierpień 1941
  • administrative, business, social/communal
  • CENTOS, prices, children, Judenrat, communal kitchens, care / social welfare, artists/writers, ZSS
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 90