Sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnic...

 • YES
 • Sprawozdanie z działalności I, II, VI Dzielnicy z Akcji Pomocy Przesiedleńcom. Sprawozdanie dotyczy ilości zebranych pieniędzy na rzecz przesiedleńców w każdej z trzech dzielnic. Biura Akcja w każdej dzielnicy prawdopodobnie podlegały ŻSS.

 • czerwiec 1942
 • czerwiec 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • care / social welfare, refugees, ZSS
 • 86
 • Related people:

  • Cwajgel J.

   The Jewish Social Self-Help (ZSS) inspector, in June 1942 he wrote a report on the activity of District I, II and VI...

  • Kaduszyn B.

   Chairman of the Committee of the Action to Aid Deportees of the Jewish Social Self-Help (ZSS) in District I (June 19...

  • Gliner Unknown

   Deputy chairman of the Action to Aid Deportees Committee in the First District (June 1942) and a chairman of the App...

  • Praszkier Unknown

   Vice-president of the First District in Presidium of the Action to Aid Deportees (June 1942).

  • Frydman J.

   secretary of the Presidium of the Action to Aid Deportees for District I (June 1942); employee of the Supply Section...

  • Szojchet Unknown

   A clerical worker in the Displaced Persons Aid Action Committee in the First District. (June 1942)

  • Towbinowa Unknown

   A clerk in an office of the Action to Aid Deportees in District I (June 1942).

  • Krukówna Unknown

   A clerk in the Action to Aid Deportees in District I office (June 1942).

  • Rubinsztejnówna Unknown

   A clerk in the office of the Action to Aid Deportees in District I (June 1942)

  • Jagodzińska Unknown

   she was a volunteer in the office of Action to Aid Deportees in District I (June 1942)

  • Wajsbardówna Unknown

   She worked (voluntarily) in the office of the Action to Aid Deportees in District I. (June 1942)

  • Tytelmanówna Unknown

   Worked (as a volunteer) in the office of the Action to Aid Deportees in District I (June 1942).

  • Rudnicki Unknown

   The clerk of Action to Aid Deportees office in District I. (June 1942)

  • Kadysz Unknown

   Chairman of the Sanctions Committee in the office of the Action to Aid Deportees in District I (June 1942)

  • Rapke Unknown

   Chairman of the Committee of the Action to Aid Deportees in District II (June 1942).

  • Goldraj Unknown

   Deputy chairman of the Action to Aid Deportees Committee in the Second District (June 1942)

  • Górka Unknown

   The secretary of Displaced Persons Aid Action Committee in District II (June 1942)

  • Turkienicz Unknown

   A clerk in an office of the Action to Aid Deportees in District II (June 1942).

  • Gąsiorowa Unknown

   clerk in the office of Action to Aid Deportees in the Second District (June 1942)

  • Kacowa Unknown

   A clerk in the office of the Action to Aid Deportees of the First District (June 1942).

  • Gerlitz Unknown

   A clerk in the Action to Aid Deportees office in District II (June 1942)

  • Segał Unknown

   A clerk in Displaced Persons Aid Action office in the District II (June 1942)

  • Blajwajs Unknown

   A clerk in the Action to Aid Deportees in District II office (June 1942).

  • Wiślicki Unknown

   a clerk in the office of the Action to Aid Deportees in District II (June 1942)

  • Gelerówna Unknown

   She worked (honourably) in the Action to Aid Deportees office of the Second District (June 1942)

  • Frydmanówna Unknown

   she worked (voluntarily) in the office of Action to Aid Deportees in District II (June 1942); she worked in the Supp...

  • Muehlstein Unknown

   President of Displaced Persons Aid Action Committee in District VI (June 1942)

  • Pele Unknown

   Deputy chairman of the Displaced Persons Aid Action Committee in the Fourth District (June 1942).

  • Wajnsztejn Unknown

   The secretary of the Displaced Persons Aid Action Committee of District IV (June 1942).

  • Waksberg Unknown

   A clerk in the office of the Action to Aid Deportees in District VI (June 1942)

  • Machonbaumówna Unknown

   she worked as a volunteer in the office of Action to Aid Deportees in District VI (June 1942)

  • Rozenowicz Unknown

   She worked as a volunteer in the Action to Aid Deportees office in District VI (June 1942).

  • Kwekzylber Unknown

   A clerk employed at Action to Aid Deportees in District VI office (June 1942).

  Related places:

  • Boduena [róg Jasnej] 5

   Wegierkiewicz's café. 29 September 1939. Czerniakow buried dead bodies on the square near the café.