Sprawozdania Sekcji Opieki nad Uchodźcami przy...

 • YES
 • Sprawozdania Sekcji Opieki nad Uchodźcami przy Wydziale Zdrowia Rady Żydowskiej (Tłomackie 11): -propozycja rozwiązania punktu Stawki 9 ze względu na jego zastraszający stan - styczeń 42 - sprawozdania z kontroli punktu Dzika 3 -- maj 42r. --znaczna poprawa ogólnego stanu sanitarnego - zmniejszenie aprowizacji schronisk -- czerwiec 42r.-- odgórne ograniczenie przydziału obiadów i suchego prowiantu -przybycie 760 przesiedleńców z Białej Rawskiej i Nowego Miasta -- 8 lipiec 42r., godz. 21.30. Rozlokowani na placu targowiska Ceglana 2. Pomoc okolicznych domów- Ceglana 3,5,7 (rozdawanie chleba i kawy). Uchodźcy ulokowani w schronisku -- Stawki 9 i Dzika 3.

 • styczeń 1942
 • lipiec 1942
 • in the ghetto
 • administrative
 • address, Judenrat, care / social welfare, refugees
 • 84 i Ring II, 87
 • Related people:

  • Chmielewski M.

   Secretary of the Commission for Deportation Affairs, which was subordinate to the the Department of Health [of the J...

  • Einhorn Unknown

   A doctor at the refugee shelter at Stawki Street No. 9. On 15 January he sent a letter to the TOZ (The Society for t...

  • Landau J.

   Inspektor Wydziału Zdrowia. Przesyłał meldunki o dokonanych kontrolach w punktach dla uchodźców do Sekcji Opieki nad...

  • Wajshof Unknown

   The chief physician of the Health Centre V (controlled by the Department of Health of the Judenrat). Inspected the r...

  • Fajgenblat Unknown

   A health officer of the Health Centre V (he was presumably subject to the Department of Health of the Judenrat). He...

  • Zylberstein J.

   Head of the children shelter at Nowolipki Street No. 76 - May 1942

  • Ginzbarg S.

   A professor. The head of the Subsection for Care of Refugees -- July 1942. He was in charge of the action of receivi...

  • Rozenberg Mieczysław

   He lived at Ceglana Street No. 7. He gave 15 kg of bread and 500 zlotys to the newly arrived refugees from Nowe Mias...

  • Ekerman H.

   head of the Hospitals Department [the head of the District of Warsaw]; he offered his help in giving shelter to a fe...

  • Kahane Ch.

   A professor. Actively helped to accommodate a couple hundred deportees, who squatted at Ceglana Street No. 2 on the...

  • Folman Unknown

   residing at Ceglana Street No. 5; he actively helped take over several hundred displaced persons, who camped on the...

  Related places:

  • Boduena [róg Jasnej] 5

   Wegierkiewicz's café. 29 September 1939. Czerniakow buried dead bodies on the square near the café.