Salomon Niewiażski wraz z rodziną wyjechał z Ł...

  • NO
  • Salomon Niewiażski wraz z rodziną wyjechał z Łodzi w 1939 r., zamieszkał w Otwocku w willi będącej pod zarządem Łucji i Stefana Słonimskich. Uchodźcy byli w bardzo trudnym położeniu materialnym. Członkowie rodziny to, oprócz Salomona Niewiażskiego, jego 80-letni ojciec Jochel Dawid, brat Szymon, siostra Eugenia i jej mąż Jakub Braudo, siostra Cecylia i jej mąż Michał Asz. Między rodzinami nawiązały się przyjazne stosunki. Gdy rodzina Niewiażskich musiała przeprowadzić się do otwockiego getta, Słonimscy utrzymywali z nimi kontakt, odwiedzając ich. Łucja Słonimska przynosiła im do getta żywność.

  • 1939-00-00
  • 1942-00-00
  • before Ghetto
  • housing, help
  • long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Oświadczenia złożone przez Salomona Niewiażskiego, Eugenię Niewiażską, Adama Zawadzkiego, Jakuba Braudo w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.

  • s. 29-30, 31, 33
  • Jakub Braudo znał państwa Słonimskich od 1932 roku.