Rodziny dygnitarzy gminnych wykupiły się z rąk...

  • YES
  • Rodziny dygnitarzy gminnych wykupiły się z rąk gestapowców. Na ich miejsce, aby liczba złapanych odpowiadała zarządzeniu, poszli na Umszlag i zostali wywiezieni różni fachowi robotnicy.

  • wrzesień 42
  • wrzesień 42
  • deportation
  • German operations
  • the rich, Judenrat, craftsmen, civil servants, deportation
  • 125